Koronawirus – zmiana organizacji pracy

Szanowni Klienci, Ze względu na sytuację występowania koronawirusa i podjęte działania i zalecenia profilaktyczne informujemy, iż w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania wszelkie porady prawne udzielane będą wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 48 790 697 297 lub adresem e-mail: kancelariapiotrowice@gmail.com.
More

Koniec z problemami po śmierci właściciela firmy.

Jeszcze jakiś czas temu, śmierć przedsiębiorcy (osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG) oznaczała koniec prowadzonej działalności. Śmierć powodowała liczne problemy z utrzymaniem działalności gospodarczej zmarłego, wypłatą wynagrodzeń pracowników, rozliczeniami z ZUS i urzędem skarbowym, dostępem do rachunków bankowych. Z chwilą śmierci przedsiębiorcy wygasają bowiem nie tylko numery NIP oraz REGON, ale również udzielone przez niego pełnomocnictwa (np. dla księgowej). Nadto niejednokrotnie rozwiązaniu ulegają wszystkie zawarte przez zmarłego umowy, w...
More