Dochodzenie należności

Gdy kontrahent zwlekać z należną zapłatą,  prawnicy z Kancelarii reprezentują klienta przed kontrahentem i wspierają go w dążeniu do uzyskania zapłaty w postępowaniach przedsądowych, sądowych i egzekucyjnych.