Odmowa rekompensaty za deputat węglowy

Wydarzenia on 3 Apr , 2018
  • Odmowa wypłaty rekompensaty  z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

Przyjęta w październiku ubiegłego roku ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla przyznała 10-tysięczne rekompensaty emerytom i rencistom górniczym, którym odebrano deputaty węglowe, a także wdowom i sierotom po nich. Obecnie osoby te otrzymują decyzje odmowne co wypłaty rekompensat.   W przypadku otrzymania decyzji odmownej uprawniony może w terminie 14 dni (kalendarzowych) od dnia otrzymania decyzji złożyć odwołanie do Sądu Rejonowego wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych właściwego dla siedziby zakładu pracy. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt!