Obsługa prawna firm

W ramach obsługi firmy, prawnicy z Kacelarii udzielają porad prawnych, opiniują pisma i wspierają klienta w sporach z kontrahentami. Bardzo polecamy tą formę współpracy, klient w ramach ryczałtu może korzystać z naszego doświadczenia i wiedzy z interesującego go zakresu.

 

Bieżące porady prawne:

W ramach obsługi firmy, prawnicy z Kacelarii biorą aktywny udział w kształtowaniu treści umów zawieranych przez reprezentowane podmioty dbając o to, aby treść konkretnych postanowień umownych odzwierciedlała rzeczywistą wolę stron a także aby w maksymalny sposób zabezpieczała interesy Klienta poprzez:

  • Opiniowanie umów

  • Negocjowanie umów

  • Zawieranie kontraktów

Każda nowa umowa to nowe możliwości ale też i zobowiązania. Uwagi do umowy z punktu widzenia prawa pomogą uniknąć najczęstszych błędów; klauzule zabronione, zbyt ogólnikowo sformułowane wymagania lub niekorzystnie wskazana właściwość sądu potrafią namieszać w szykach przy sporze z klientem. Dobrze sformułowana umowa pozwoli zabezpieczyć interesy klienta.

 Przekształcanie spółek

Zmiana formy prawnej spółki pomaga nadążyć za wymaganiami rynku. Powierzenie tej czynności fachowcom z Kancelarii gwarantuje najszybsze i szczęśliwe zakończenie przekształcenia z minimum problemów.

Dochodzenie należności

Brak płynności w firmie gdy klienci nie płacą potrafi zrujnować każdy biznes. Przedsiębiorca dochodzący zapłaty ma szereg możliwości przewidziany przez prawo: przed-sądowe wezwanie do zapłaty, sądowy nakaz zapłaty jak czy klauzulę wykonalności. Odpowiedni dobór środków prawnych wykorzystanych we właściwym czasie pozwoli odzyskać należność minimalizując koszta.

 Windykacja

Windykacja poprzez komornika lub firmy windykacyjne to ostateczność. W przypadku windykacji z majątku firmy lub właściciela profesjonalne wsparcie w literze prawa  jest bezcenne aby zabezpieczyć swój interes przed komornikiem i wierzycielami w postępowaniach sądowych czy egzekucyjnych.

Reprezentowanie przed organami państwa

 

Reprezentowanie w postępowaniach sądowych