Koniec z problemami po śmierci właściciela firmy.

Jeszcze jakiś czas temu, śmierć przedsiębiorcy (osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG) oznaczała koniec prowadzonej działalności. Śmierć powodowała liczne problemy z utrzymaniem działalności gospodarczej zmarłego, wypłatą wynagrodzeń pracowników, rozliczeniami z ZUS i urzędem skarbowym, dostępem do rachunków bankowych. Z chwilą śmierci przedsiębiorcy wygasają bowiem nie tylko numery NIP oraz REGON, ale również udzielone przez niego pełnomocnictwa (np. dla księgowej). Nadto niejednokrotnie rozwiązaniu ulegają wszystkie zawarte przez zmarłego umowy, w tym umowy kredytowe i leasingowe. Bardzo często banki żądają natychmiastowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, a przedmiot leasingu podlega natychmiastowej sprzedaży. Nasza Kancelaria oferuje podjęcie działań umożliwiających kontynuowanie działalności co pozwoli zabezpieczyć samo przedsiębiorstwo jak też spadkobierców.
Zachęcamy do kontaktu!