Koronawirus – zmiana organizacji pracy

Szanowni Klienci,

Ze względu na sytuację występowania koronawirusa i podjęte działania i zalecenia profilaktyczne informujemy, iż w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania wszelkie porady prawne udzielane będą wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 48 790 697 297 lub adresem e-mail: kancelariapiotrowice@gmail.com.