Obsługa prawna firm

W ramach obsługi firmy, prawnicy z Kacelarii na bieżąco udzielają porad prawnych, opiniują pisma i wspierają klienta w sporach z kontrahentami. Bardzo polecamy tą formę współpracy, klient w ramach ryczałtu może korzystać z naszego doświadczenia i wiedzy z interesującego go zakresu.
 

Opiniowanie umów

W ramach obsługi firmy, prawnicy z Kacelarii biorą aktywny udział w kształtowaniu treści umów zawieranych przez reprezentowane podmioty dbając o to, aby treść konkretnych postanowień umownych odzwierciedlała rzeczywistą wolę stron a także aby w maksymalny sposób zabezpieczała interesy Klienta
 

Przekształcenia spółek

Przekształcanie formy prawnej spółki może okazać się dość zawiłe dla niedoświadczonych. Prawnicy z Kancelarii dokonali już wiele takich przekształceń i oferują swoje doświadczenie aby proces ten w maksymalny sposób przyspieszyć.
 

Dochodzenie należności

Gdy kontrahent zwleka z należną zapłatą,  prawnicy z Kancelarii reprezentują klienta w trakcie negocjacji z kontrahentem i wspierają Klienta w dążeniu do uzyskania zapłaty w postępowaniach przed sądowych. Jeżeli brak jest możliwości ugodowego załatwienia sprawy prawnicy podejmują niezbędne czynności sądowe i w dalszej kolejności egzekucyjne.
 

Windykacja

W przypadku próby windykacji należności z majątku firmy lub właściciela, nasi doświadczeni prawnicy z Kancelarii reprezentują klienta przed komornikiem i wierzycielami, starając się w maksymalny sposób zabezpieczyć jego interesy we wszczętych już postępowaniach sądowych czy egzekucyjnych.