Tarcza Antykryzysowa: Co z pensjami pracowników?

Firma została tymczasowo zamknięta? Zaprzestano świadczenia jakichkolwiek usług? W takim przypadku mamy do czynienia z przestojem u pracodawcy. Co z pensjami pracowników?
Jeżeli zarabiają powyżej minimalnego wynagrodzenia można obniżyć ich wynagrodzenie maksymalnie o połowę ale nie więcej niż do kwoty minimalnego wynagrodzenia ( 2600,00 zł). Pracownikom zatrudnionym na cały etat z wynagrodzeniem minimalnym pensji obniżyć nie można (zakładając zachowanie pełnego etatu). Ale w obu przypadkach pracodawca może uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników. Wnioskując o takie dofinansowanie musi dołączyć do wniosku porozumienie o przestoju podpisanie z przedstawicielami pracowników. Niedołączenie takiego porozumienia wykluczy przyznanie wnioskowanej pomocy. Kancelaria oferuje pomoc w przygotowaniu porozumienia przy uwzględnieniu indywidualnych warunków zatrudnienia obowiązujących u danego przedsiębiorcy.