Było miło ale się skończyło

Czy mogę żądać zwrotu darowanego byłej już dziewczynie pierścionka zaręczynowego, iPhone’a i innych drogich prezentów przekazanych jej w trakcie trwania naszego związku?
TAK…. ale trzeba o kilku kwestiach pamiętać.
Po pierwsze, jednym ze sposobów na odzyskanie podarunków przekazanych byłej dziewczynie/narzeczonej jest potraktowanie ich jako darowizny. Jeżeli to osoba obdarowywania doprowadziła do zerwania zaręczyn, możemy rozważać rażącą niewdzięczność obdarowanego względem darczyńcy, co z kolei na mocy art. 898 k.c. stanowi przesłankę do odwołania darowizny. Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Nie można zapomnieć o terminie ograniczającym odwołanie takiej darowizny. Termin ten wynosi rok od dnia, w którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego.Sytuacja będzie wyglądać nieco inaczej jeżeli to Wasz Mość zmienił zdanie i znalazł sobie nowszy model…
Drugą podstawą dla żądania zwrotu poniesionych wydatków są przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu, a precyzyjniej: o nienależnym świadczeniu. Skoro związek zakończył się, odpadła tym samym podstawa dla zatrzymania drogocennych podarunków. Porzucony narzeczony oczywiście może domagać się zwrotu pierścionka zaręczynowego i innych przedmiotów lub też ich równowartości (gdyby zostały zgubione czy zniszczone). Alei w tym przypadku – w sytuacji gdy to Narzeczony zmieni zdanie – odzyskanie podarunków może być utrudnione.
Na marginesie trzeba wskazać, że w przypadku roszczeń opartych czy to na pierwszej czy drugiej podstawie zawsze trzeba udowodnić, że zakupu takiego w ogóle się dokonało a następnie, że przedmioty te przekazało się byłemu już partnerowi… Często jest to kwestią najtrudniejszą…