Pomyłkowy przelew?

Pomyłkowy przelew? Łatwiej odzyskasz pieniądze!!!
Dnia 11 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o usługach płatniczych. Ustawą wprowadzono bardzo istotną zmianę polegająca na ułatwieniu osobom, które dokonały przelewu na niewłaściwe konto, odzyskania omyłkowo przekazanych pieniędzy na rachunek bankowy nieznanej osoby. Po zmianie przepisów klient banku, który zorientuje się, że omyłkowo wykonał przelew na złe konto powinien poinformować bank. Bank z kolei będzie miał 3 dni na poinformowanie błędnego odbiorcy o błędzie i konwencjach braku zwrotu środków w ciągu 30 dni. Jeśli odbiorca omyłkowego przelewu nie zwróci pieniędzy dobrowolnie w ciągu 30 dni, bank będzie zobowiązany do przekazania płatnikowi danych odbiorcy. Dotychczas tajemnica bankowa nie pozwalała ujawniać danych odbiorcy, co znacznie utrudniało złożenie pozwu w sądzie.