Rozdzielność majątkowa między małżonkami z datą wsteczną

Coraz więcej osób pyta, czy można ustanowić rozdzielność majątkowa między małżonkami, jeżeli drugi z współmałżonków nie wyraża zgody na spisanie umowy u notariusza i czy można rozdzielność taką ustanowić z data wsteczną. Otóż TAK można.

Każdy z małżonków z ważnych powodów może żądać ustanowienia PRZEZ SĄD rozdzielności majątkowej. W wyroku sąd określa z jaką datą ustanawia rozdzielność majątkową między małżonkami. Sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu. I nie chodzi tu o zamieszkiwanie w różnych miejscach. Każda separacja faktyczna uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym, uzasadnia ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami.

Powodem dla którego sąd może ustanowić rozdzielność majątkową miedzy małżonkami jest na przykład zaciąganie zobowiązań przez współmałżonka bez zgody drugiego ze współmałżonków, trwonienie zarobków przez jednego z współmałżonków, hazard, brak jakiegokolwiek współdziałania w zarządzie majątkiem wspólnym, brak kontaktu ze współmałżonkiem. Opłata sądowa od takiego wniosku to 200 zł płatna na rachunek właściwego sądu rejonowego.

W pewnych sytuacjach, aby uchronić się od odpowiedzialności za zaciągane przez współmałżonka zobowiązania, sugerujemy zwrócenie się do sądu z wnioskiem o ustanowienie takiej rozdzielności.