Spacer?

Ile może kosztować spacer w miejsce publiczne w grupie ludzi bez zachowania odpowiedniego odstępu?
Kto w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie stosuje się do ustanowionych na podstawie art. 46 lub art. 46b nakazów, zakazów lub ograniczeń, o których mowa w ustawie podlega następującym sankcjom:
1) złamanie zakazu przemieszczania się bez ważnej życiowej potrzeby podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 30 000 zł;
2) złamanie nakazu określonego sposobu przemieszczania się w odstępie 2 metrów od siebie podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 30 000 zł;
3) złamanie czasowego ograniczenia korzystania z określonych terenów np. lasów czy parków podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 30 000 zł;
4) zorganizowanie zgromadzenia ludności podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 30 000 zł.
Jakby tak trafić na nadgorliwego szeryfa to może wyjść drogo…
Warto?

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.