Tarcza Antykryzysowa

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – jedyne 121 stron ustawy {czcionka 12 Times New Roman}
Nie może być za prosto…
Zaczniemy od pracownika.
Przymusowy urlop? Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron? Obcięcie z dnia na dzień pensji o połowę? Zmiana „na papierze” na pół etatu bo przecież nie ma pracy? Oferta nie do odrzucenia: ja cię zwolnię, ty weźmiesz zasiłek a potem cię znowu przyjmę? Scenariuszy jest wiele. Te wymienione, jakkolwiek częste w większości przypadków nie są zgodne z prawem. Trudna sytuacja ekonomiczna pracodawcy oczywiście uzasadnia podejmowanie pewnych działań ale nie tędy droga. Wirus wirusem, ale prawo pracy nie przestało jeszcze obowiązywać. Pracodawca może przeprowadzić zwolnienia grupowe, może zlikwidować stanowisko pracy, może pod pewnymi warunkami zdecydować o naszym zaległym urlopie czy o zmniejszeniu pensji w oparciu o zaproponowane w nowej ustawie rozwiązania pomocowe, ale podpisanie bez głębszego przemyślenia podsuniętej „lojalki”, zmiany umowy czy też jej rozwiązanie pod wpływem chwili, może doprowadzić do sytuacji w której robiąc dobrze innym pozbawimy się jakiejkolwiek ochrony i uprawnień przyznanych nam przez prawo pracy takich chociażby jak zasiłek dla bezrobotnych, odprawa czy ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Nie ma złotego środka, zawsze któraś ze stron będzie bardziej pokrzywdzona ale przed podpisaniem dokumentów otrzymanych od pracodawcy należy dokładnie zapoznać się z ich treścią i ocenić skutki prawne złożenia na nich podpisu.
A co z mikro przedsiębiorcami? Co mogą?
– mogą złożyć wniosek o zwolnienie z nieopłaconych składek ZUS (wszystkich) za siebie jak i za pracujące dla niego osoby ale tylko po spełnieniu wszystkich kryteriów ustawowych a mało ich nie jest,
– mogą złożyć wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia postojowego w wysokości 2080,00 zł,
– mogą złożyć wniosek o przyznanie świadczenia na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy i środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne należnych od pracodawcy od tych świadczeń, przez łączny okres 3 miesięcy od daty złożenia wniosku,
– mogą złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych składek na ubezpieczenia społeczne przez starostę którego jeżeli wystąpił u nich spadek obrotów o co najmniej 30%,
– przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, będący osobą fizyczną u którego wystąpił spadek obrotów o co najmniej 30% może wnosić o dofinansowanie przez starostę części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
– mogą wnosić o przyznanie jednorazowej pożyczki do 5000 zł.
Oczywiście ustawa wymienia szereg warunków formalnych jakie musi spełniać przedsiębiorca aby móc z pomocy skorzystać. Ustawa zawiera także wyłączenia wykluczające złożenie takiego wniosku.Warto zapoznać się z nową regulacją i wykorzystać wszystkie zaproponowane rozwiązania, aby w maksymalny sposób zminimalizować skutki zaistniałej sytuacji związanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2.