Wyższa płaca minimalna od nowego roku

Istotne zmiany w Kodeksie Pracy oraz regulacjach dotyczących pracowników, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. :
Wyższa płaca minimalna – od 1.01.2017 r. płaca minimalna wynosi 2000,00 zł brutto (1459,00 zł netto)
Minimalne wynagrodzenie niezależne od stażu pracy – od 1.01.2017 r. nie obowiązują już regulacje, określające poziom minimalnych zarobków w pierwszym roku pracy
Minimalna stawka za godzinę pracy – od 1.01.2017 r. minimalną stawkę godzinową dla pracujących na umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług wynosi ponad 13 zł brutto
Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę – od 1.01.2017 r. wnosi się do sądu pracy w terminie 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę
Termin na wydanie świadectwa pracy – 7 dni { w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy}