Nie rozgrzewamy auta na postoju

Mało kto wie, że zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym, zabrania się pozostawiania pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym. Oznacza to nic innego jak zakaz pozostawiania samochodu z włączonym silnikiem powyżej 1 minuty zarówno w sytuacji, gdy stoimy na parkingu czekając na kogoś, jak też w przypadku, kiedy włączamy silnik tylko po to aby odśnieżyć i ogrzać samochód… Za powyższe możemy zostać ukarani mandatem w wysokości 100 zł. Podstawa prawna: art. 60 ust. 2 pkt. 3 w zw. z art. 2 pkt 29 ustawy prawo o ruchu
More

Smog: Kary za palenie śmieci

Jakby jeszcze ktoś nie wiedział co grozi za wytwarzanie smogu..... Art. 16. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach: Gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może: 1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; 2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach; 3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym. Kto prowadzi gospodarkę odpadami niezgodnie z powyższym nakazem podleg...
More