Tarcza Antykryzysowa: Co z pensjami pracowników?

Firma została tymczasowo zamknięta? Zaprzestano świadczenia jakichkolwiek usług? W takim przypadku mamy do czynienia z przestojem u pracodawcy. Co z pensjami pracowników? Jeżeli zarabiają powyżej minimalnego wynagrodzenia można obniżyć ich wynagrodzenie maksymalnie o połowę ale nie więcej niż do kwoty minimalnego wynagrodzenia ( 2600,00 zł). Pracownikom zatrudnionym na cały etat z wynagrodzeniem minimalnym pensji obniżyć nie można (zakładając zachowanie pełnego etatu). Ale w obu przypadkach pracodawca może uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników. Wnioskując o takie dofinansowanie mu...
More

Tarcza Antykryzysowa

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – jedyne 121 stron ustawy {czcionka 12 Times New Roman} Nie może być za prosto… Zaczniemy od pracownika. Przymusowy urlop? Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron? Obcięcie z dnia na dzień pensji o połowę? Zmiana „na papierze” na pół etatu bo przecież nie ma pracy? Oferta nie do odrzucenia: ja cię zwolnię, ty weźmiesz zasiłek a potem cię znowu przyjmę? Scenariuszy jest wiele. Te wymienione, jakkolwiek częste w większości przypadków nie są zgodne z prawem. Trudna sytuacja ekonomiczna pracodawcy oczywiście uzasadnia podejmowanie pewnych działań ale nie tędy droga...
More

Spacer?

Ile może kosztować spacer w miejsce publiczne w grupie ludzi bez zachowania odpowiedniego odstępu? Kto w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie stosuje się do ustanowionych na podstawie art. 46 lub art. 46b nakazów, zakazów lub ograniczeń, o których mowa w ustawie podlega następującym sankcjom: 1) złamanie zakazu przemieszczania się bez ważnej życiowej potrzeby podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 30 000 zł; 2) złamanie nakazu określonego sposobu przemieszczania się w odstępie 2 metrów od siebie podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 30 000 zł; 3) ...
More