Koniec z problemami po śmierci właściciela firmy.

Jeszcze jakiś czas temu, śmierć przedsiębiorcy (osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG) oznaczała koniec prowadzonej działalności. Śmierć powodowała liczne problemy z utrzymaniem działalności gospodarczej zmarłego, wypłatą wynagrodzeń pracowników, rozliczeniami z ZUS i urzędem skarbowym, dostępem do rachunków bankowych. Z chwilą śmierci przedsiębiorcy wygasają bowiem nie tylko numery NIP oraz REGON, ale również udzielone przez niego pełnomocnictwa (np. dla księgowej). Nadto niejednokrotnie rozwiązaniu ulegają wszystkie zawarte przez zmarłego umowy, w...
More

Pomyłkowy przelew?

Pomyłkowy przelew? Łatwiej odzyskasz pieniądze!!! Dnia 11 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o usługach płatniczych. Ustawą wprowadzono bardzo istotną zmianę polegająca na ułatwieniu osobom, które dokonały przelewu na niewłaściwe konto, odzyskania omyłkowo przekazanych pieniędzy na rachunek bankowy nieznanej osoby. Po zmianie przepisów klient banku, który zorientuje się, że omyłkowo wykonał przelew na złe konto powinien poinformować bank. Bank z kolei będzie miał 3 dni na poinformowanie błędnego odbiorcy o błędzie i konwencjach braku zwrotu środków w ciągu 30 dni. Jeśli...
More