Tarcza Antykryzysowa: Co z pensjami pracowników?

Tarcza Antykryzysowa: Co z pensjami pracowników?
Wydarzenia on 24 Apr , 2020
Firma została tymczasowo zamknięta? Zaprzestano świadczenia jakichkolwiek usług? W takim przypadku mamy do czynienia z przestojem u pracodawcy. Co z pensjami pracowników? Jeżeli zarabiają powyżej minimalnego wynagrodzenia można obniżyć ich wynagrodzenie maksymalnie o połowę ale nie więcej niż do kwoty minimalnego wynagrodzenia ( 2600,00 zł). Pracownikom zatrudnionym na cały etat z wynagrodzeniem ...
More

Tarcza Antykryzysowa

Tarcza Antykryzysowa
Wydarzenia on 11 Apr , 2020
TARCZA ANTYKRYZYSOWA – jedyne 121 stron ustawy {czcionka 12 Times New Roman} Nie może być za prosto… Zaczniemy od pracownika. Przymusowy urlop? Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron? Obcięcie z dnia na dzień pensji o połowę? Zmiana „na papierze” na pół etatu bo przecież nie ma pracy? Oferta nie do odrzucenia: ja cię zwolnię, ty weźmiesz zasiłek a potem cię znowu przyjmę? Scenariuszy ...
More

Spacer?

Spacer?
Wydarzenia on 6 Apr , 2020
Ile może kosztować spacer w miejsce publiczne w grupie ludzi bez zachowania odpowiedniego odstępu? Kto w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie stosuje się do ustanowionych na podstawie art. 46 lub art. 46b nakazów, zakazów lub ograniczeń, o których mowa w ustawie podlega następującym sankcjom: 1) złamanie zakazu przemieszczania się bez ważnej życiowej potrzeby podlega karze pien...
More