Rozdzielność majątkowa między małżonkami z datą wsteczną

Coraz więcej osób pyta, czy można ustanowić rozdzielność majątkowa między małżonkami, jeżeli drugi z współmałżonków nie wyraża zgody na spisanie umowy u notariusza i czy można rozdzielność taką ustanowić z data wsteczną. Otóż TAK można. Każdy z małżonków z ważnych powodów może żądać ustanowienia PRZEZ SĄD rozdzielności majątkowej. W wyroku sąd określa z jaką datą ustanawia rozdzielność majątkową między małżonkami. Sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu. I nie chodzi tu o zamieszki...
More